Skip to content

Solderen en inspectie

De nauwkeurige verbindende factor…

Solderen

Wij maken gebruik van vapor phase technologie door middel van een Ascon VP800.

Vapor phase zorgt voor de optimale temperatuurregeling. Het gehele voorverwarmings- en soldeerproces vindt plaats in een zuurstofvrije omgeving. Product oververhit, componentschade of PCB-delaminatie kan hierdoor niet optreden. Een optimale temperatuur wordt automatisch gegarandeerd dankzij de continuë sensorgebaseerde temperatuur gradiëntcontrole.

Solderen en inspectie graphic

Optische- en X-ray inspectie

Om de kwaliteit waar we naar streven te waarborgen maken we gebruik van zowel optische inspectie als X-ray technologie.

Het soldeerproces, polariteiten, plaatsingen, thumbstoning etc. worden te allen tijde geverifieerd door middel van optische inspectie.  

De meest betrouwbare methode om soldeerverbindingen, voiding van onder andere BGA’s en LGA’s te controleren is gebruik maken van een X-ray.  Doordat wij in-house gebruik kunnen maken van deze technologie zijn wij in staat een continue mate van controle te waarborgen.